Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
405427

Đảng ủy xã Yên Nhân tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII

Ngày 31/01/2024 10:49:05

Sáng ngày 25/01/2024, Đảng ủy xã Yên Nhân tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã; các đồng chí Trưởng các Đoàn thể chính trị-xã hội; Trưởng Công an xã, CHT Ban Chỉ huy Quân sự xã; Bí thư các Chi bộ và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lang Văn Thoại - BT.ĐU - CT.HĐND xã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các nội dung, quan điểm của nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, từ đó cổ vũ động viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết đề ra.

Đ/c Lang Văn Thoại - BT.ĐU - CT.HĐND phát biểu khai mạc và triển khai Nghị quyết

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy đã lần lượt quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết, chỉ thị, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Đảng ủy xã Yên Nhân; Chỉ thị số 27-NQ/TW, 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Đảng ủy xã Yên Nhân; Nghị quyết số 46-NQ/TW, 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Đảng ủy xã Yên Nhân; Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Đảng ủy xã Yên Nhân.

Đ/c Lang Đức Thọ - PBT Thường trực Đảng ủy xã triển khai NQ, kế hoạch tại hội nghị

Đ/c Hà Thanh Hắng - PBT.ĐU - CT.UBND xã triển khai một số NQ, kế hoạch tại hội nghị

Sau khi được quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII, các đại biểu đều hoàn toàn thống nhất với các nội dung mà các đồng chí trong BTV Đảng ủy triển khai.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lang Văn Thoại - BT.ĐU - CT. HĐND xã một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nội dung được triển khai tại hội nghị. Trên cơ sở nội dung đã triển khai, đề nghị UBND xã, UBMTTQ và các đoàn thể, các cấp ủy chi bộ tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường khối đại đoàn kết dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi trong các nội dung đề ra tại nghị quyết.

Thực hiện: Lương Thị Trọng - CCVH

Đảng ủy xã Yên Nhân tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII

Đăng lúc: 31/01/2024 10:49:05 (GMT+7)

Sáng ngày 25/01/2024, Đảng ủy xã Yên Nhân tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã; các đồng chí Trưởng các Đoàn thể chính trị-xã hội; Trưởng Công an xã, CHT Ban Chỉ huy Quân sự xã; Bí thư các Chi bộ và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lang Văn Thoại - BT.ĐU - CT.HĐND xã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các nội dung, quan điểm của nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, từ đó cổ vũ động viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết đề ra.

Đ/c Lang Văn Thoại - BT.ĐU - CT.HĐND phát biểu khai mạc và triển khai Nghị quyết

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy đã lần lượt quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết, chỉ thị, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Đảng ủy xã Yên Nhân; Chỉ thị số 27-NQ/TW, 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Đảng ủy xã Yên Nhân; Nghị quyết số 46-NQ/TW, 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Đảng ủy xã Yên Nhân; Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Đảng ủy xã Yên Nhân.

Đ/c Lang Đức Thọ - PBT Thường trực Đảng ủy xã triển khai NQ, kế hoạch tại hội nghị

Đ/c Hà Thanh Hắng - PBT.ĐU - CT.UBND xã triển khai một số NQ, kế hoạch tại hội nghị

Sau khi được quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII, các đại biểu đều hoàn toàn thống nhất với các nội dung mà các đồng chí trong BTV Đảng ủy triển khai.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lang Văn Thoại - BT.ĐU - CT. HĐND xã một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nội dung được triển khai tại hội nghị. Trên cơ sở nội dung đã triển khai, đề nghị UBND xã, UBMTTQ và các đoàn thể, các cấp ủy chi bộ tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường khối đại đoàn kết dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi trong các nội dung đề ra tại nghị quyết.

Thực hiện: Lương Thị Trọng - CCVH