Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
181
Tuần này:
597
Tháng này:
971
Tất cả:
310846

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giám sát, phản biện xã hội.

Ngày 17/05/2017 14:11:44

Sáng 16/5/2017, MTTQVN phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghi trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác giám sát và phản biện. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Qua 3 năm thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Cả nước đã tổ chức được khoảng 178.000 cuộc giám sát, phản biện và đối thoại. Nội dung giám sát gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Qua giám sát, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã tham mưu, phối hợp để chỉ đạo, xử lý nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân. Về cơ chế phản biện, bước đầu, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy được vai trò của các tổ chức thành viên, các hội đồng tư vấn của mặt trận và nhân dân trong hoạt động phản biện xã hội; xác lập mối quan hệ giữa MTTQ và các đoàn thể với các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền. Các bên liên quan đã bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tính đảng, tính nhân dân trên tinh thần xây dựng và đề cao lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm tăng cường dân chủ trong hệ thống chính trị, coi trọng việc tạo cơ chế để nhân dân thể hiện ý kiến tham gia vào việc xây dựng chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, qua hòm thư, tọa đàm, lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ, công chức, các dự thảo luật…Qua đó quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả triển khai các quyết định tại địa phương mình, chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện và đề xuất nhiều ý kiến để quá trình thực hiện thời gian tới đạt nhiều kết quả cao hơn. Các ý kiến tập trung đề nghị làm rõ các chế tài trong phối hợp giữa các ngành, đoàn thể; tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, đoàn thể tham gia lĩnh vực; các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; sớm ban hành thông tư liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và MTTQ Việt Nam.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương xây dựng, ban hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam” nhằm giúp cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có tài liệu cơ bản, toàn diện và thực tế về công tác giám sát, phản biện xã hội. Có chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. MTTQ, các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, nhất là giám sát cá nhân là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị; hằng năm phối hợp tiến hành sơ kết công tác giám sát, phản biện xã hội để hoạt động này đi vào nền nếp, hiệu quả.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giám sát, phản biện xã hội.

Đăng lúc: 17/05/2017 14:11:44 (GMT+7)

Sáng 16/5/2017, MTTQVN phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghi trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác giám sát và phản biện. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Qua 3 năm thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Cả nước đã tổ chức được khoảng 178.000 cuộc giám sát, phản biện và đối thoại. Nội dung giám sát gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Qua giám sát, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã tham mưu, phối hợp để chỉ đạo, xử lý nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân. Về cơ chế phản biện, bước đầu, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy được vai trò của các tổ chức thành viên, các hội đồng tư vấn của mặt trận và nhân dân trong hoạt động phản biện xã hội; xác lập mối quan hệ giữa MTTQ và các đoàn thể với các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền. Các bên liên quan đã bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tính đảng, tính nhân dân trên tinh thần xây dựng và đề cao lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm tăng cường dân chủ trong hệ thống chính trị, coi trọng việc tạo cơ chế để nhân dân thể hiện ý kiến tham gia vào việc xây dựng chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, qua hòm thư, tọa đàm, lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ, công chức, các dự thảo luật…Qua đó quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả triển khai các quyết định tại địa phương mình, chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện và đề xuất nhiều ý kiến để quá trình thực hiện thời gian tới đạt nhiều kết quả cao hơn. Các ý kiến tập trung đề nghị làm rõ các chế tài trong phối hợp giữa các ngành, đoàn thể; tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, đoàn thể tham gia lĩnh vực; các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; sớm ban hành thông tư liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và MTTQ Việt Nam.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương xây dựng, ban hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam” nhằm giúp cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có tài liệu cơ bản, toàn diện và thực tế về công tác giám sát, phản biện xã hội. Có chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. MTTQ, các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, nhất là giám sát cá nhân là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị; hằng năm phối hợp tiến hành sơ kết công tác giám sát, phản biện xã hội để hoạt động này đi vào nền nếp, hiệu quả.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)