Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
405427

Hội nghị sơ kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT - UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ việt nam

Ngày 24/07/2023 09:50:01

Sáng ngày 21/7/2023, Ủy ban MTTQ xã Yên Nhân tổ chức Hội nghị sơ kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT - UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ việt nam. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Yên Nhân khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại diện các cơ quan, đơn vị có chương trình phối hợp với MTTQ xã.

Đ/c Vi Văn Nhương - Chủ tịch MTTQ xã phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương bổ sung, thay thế Uỷ viên, Ủy ban MTTQ xã khóa X nhiệm kỳ 2019-2014.

Đại diện Lãnh đạo UBND xã tặng hoa chức mừng đ/c ủy viên mới

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo sơ kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, và Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403, ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giam sát, phản biện xã hội của MTTQVN. Trong 06 tháng đầu năm 2023, công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được triển khai toàn diện và đa dạng, thường xuyên được đổi mới, ngoài việc đưa tin trên hệ thống đài truyền thanh từ xã đến thôn, các hội nghị thì MTTQ còn dùng mạng xã hội facebook, zalo để đưa thông tin đến đông đảo người dân về các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong xã. Các phong trào thi đua yêu nước, Các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham giagóp phần quan trọng đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.Phong trào"Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau"tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tiếp nhận các nguồn hỗ trợ để xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã (Hộ: Vi Văn Sang, thôn Khong, hộ Vi Văn May, thôn Lửa, hộ Lang Văn Quế thôn Chiềng) với tổng số tiền từ cấp trên là 130.000.000đ và trích từ quỹ " Vì người nghèo " của xã là 5.000.000đ; lập hồ sơ xin hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người có công với cách mạng (Hộ ông Lương Xuân Thắm, thôn Chiềng).

Công tác vận động, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được triển khai đồng bộ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã thường xuyên nắm tình hình dư luận nhân dân và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đề nghị Cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết; tuyên truyền Nghị quyết HĐND và các kế hoạch của UBND xã thực hiện trước, trong và sau tết nguyên đán, các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2023; phối hợp với HĐND, UBND tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 10 và đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 6.Công tác giám sát, phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các đoàn thể xây dựng và ban hành kế hoạch số 03/KH-MTTQ-BTT về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể năm 2023, trong đó Ủy ban MTTQ, các đoàn thể giám sát 01 đến 02 nội dung. Tổ chức giám sát hoạt động tiếp công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân đối với UBND xã; xây dựng kế hoạch để tổ chức giám sát về việc hỗ trợ Bình đựng nước sinh hoạt phân tán cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thôn Na Nghịu. Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên bám sát hướng dẫn của cấp trên để tham gia phản biện theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam, khi có yêu cầu của cấp cần phản biện; MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực đóng góp ý kiến tại các Hội nghị, tham gia xây dựng các văn bản, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; góp ý vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thu hút được hầu hết các giới tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các chủ trương xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Đ/c Vi Thị Ngoan- PCT UBMTTQ xã thông qua báo cáo tại hội nghị

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã.

Đ/c Cầm Bá Huyến - Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nên lên những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác vận động quần chúng, hoạt động xóa đói giảm nghèo. Đồng thời đề xuất, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến

Kết thúc Hội nghị đồng chí Vi Văn Nhương (Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã) đã tiếp thu và giải đáp một số ý kiến nêu tại Hội nghị, đồng thời đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy trách nhiệm triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cũng nhân dịp này, UBMTTQVN xã Yên Nhân phát động hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ Chương trình xây nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, theo công văn số: 171/CV - MTTQ - BTT ngày 14/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thường Xuân về việc kêu gọi ủng hộ Chương trình xây nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu tham gia hưởng ứng lời kêu gọi

Hội nghị sơ kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT - UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ việt nam

Đăng lúc: 24/07/2023 09:50:01 (GMT+7)

Sáng ngày 21/7/2023, Ủy ban MTTQ xã Yên Nhân tổ chức Hội nghị sơ kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT - UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ việt nam. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Yên Nhân khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại diện các cơ quan, đơn vị có chương trình phối hợp với MTTQ xã.

Đ/c Vi Văn Nhương - Chủ tịch MTTQ xã phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương bổ sung, thay thế Uỷ viên, Ủy ban MTTQ xã khóa X nhiệm kỳ 2019-2014.

Đại diện Lãnh đạo UBND xã tặng hoa chức mừng đ/c ủy viên mới

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo sơ kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, và Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403, ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giam sát, phản biện xã hội của MTTQVN. Trong 06 tháng đầu năm 2023, công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được triển khai toàn diện và đa dạng, thường xuyên được đổi mới, ngoài việc đưa tin trên hệ thống đài truyền thanh từ xã đến thôn, các hội nghị thì MTTQ còn dùng mạng xã hội facebook, zalo để đưa thông tin đến đông đảo người dân về các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong xã. Các phong trào thi đua yêu nước, Các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham giagóp phần quan trọng đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.Phong trào"Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau"tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tiếp nhận các nguồn hỗ trợ để xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã (Hộ: Vi Văn Sang, thôn Khong, hộ Vi Văn May, thôn Lửa, hộ Lang Văn Quế thôn Chiềng) với tổng số tiền từ cấp trên là 130.000.000đ và trích từ quỹ " Vì người nghèo " của xã là 5.000.000đ; lập hồ sơ xin hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người có công với cách mạng (Hộ ông Lương Xuân Thắm, thôn Chiềng).

Công tác vận động, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được triển khai đồng bộ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã thường xuyên nắm tình hình dư luận nhân dân và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đề nghị Cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết; tuyên truyền Nghị quyết HĐND và các kế hoạch của UBND xã thực hiện trước, trong và sau tết nguyên đán, các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2023; phối hợp với HĐND, UBND tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 10 và đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 6.Công tác giám sát, phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các đoàn thể xây dựng và ban hành kế hoạch số 03/KH-MTTQ-BTT về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể năm 2023, trong đó Ủy ban MTTQ, các đoàn thể giám sát 01 đến 02 nội dung. Tổ chức giám sát hoạt động tiếp công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân đối với UBND xã; xây dựng kế hoạch để tổ chức giám sát về việc hỗ trợ Bình đựng nước sinh hoạt phân tán cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thôn Na Nghịu. Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên bám sát hướng dẫn của cấp trên để tham gia phản biện theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam, khi có yêu cầu của cấp cần phản biện; MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực đóng góp ý kiến tại các Hội nghị, tham gia xây dựng các văn bản, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; góp ý vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thu hút được hầu hết các giới tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các chủ trương xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Đ/c Vi Thị Ngoan- PCT UBMTTQ xã thông qua báo cáo tại hội nghị

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã.

Đ/c Cầm Bá Huyến - Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nên lên những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác vận động quần chúng, hoạt động xóa đói giảm nghèo. Đồng thời đề xuất, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến

Kết thúc Hội nghị đồng chí Vi Văn Nhương (Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã) đã tiếp thu và giải đáp một số ý kiến nêu tại Hội nghị, đồng thời đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy trách nhiệm triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cũng nhân dịp này, UBMTTQVN xã Yên Nhân phát động hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ Chương trình xây nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, theo công văn số: 171/CV - MTTQ - BTT ngày 14/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thường Xuân về việc kêu gọi ủng hộ Chương trình xây nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu tham gia hưởng ứng lời kêu gọi