Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
405427

Xã Yên Nhân triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

Ngày 21/09/2017 09:56:31

Sáng ngày 19/9/2017 UBND xã Yên Nhân tổ chức hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Đình Khoa - Trưởng trạm khuyến nông huyện - Thành viên BCĐ giảm nghèo huyện Thường Xuân, đồng chí Lang Văn Thoại - BT. ĐU - CT.HĐND xã Yên Nhân cùng các đồng chí trong thường trực ĐU, HĐND, UBND - UB MTTQ xã, các đồng chí thành viên BCĐ giảm nghèo xã, tổ giúp việc, tổ rà soát các thôn.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Trịnh Văn Trường - Phó chủ tịch UBND xã - Phó ban chỉ đạo giảm nghèo của xã đánh giá tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo của xã trong năm 2017, những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế gặp phải. Đồng chí nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc rà soát hộ nghèo, hộ nghèo là công việc được thực hiện thường xuyên, liên tục và diễn ra hàng năm. Qua rà soát sẽ xác định được những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo... từ đó đề xuất được các chính sách hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Tại hội nghị, Ban chỉ đạo xã đã triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 từ tỉnh đến xã, thông qua Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã, quyết định thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo và Quyết định thành lập các tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn. Sau khi triển khai các văn bản, Ban chỉ đạo đã hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội cho tất cả thành viên ban chỉ đạo xã, tổ rà soát tại các thôn.
Sau khi được tập huấn quy trình rà soat, các rà soát viên đã cùng trao đổi, thảo luận và thực hành quy trình rà soát. Tất cả các vấn đề liên quan đến công tác rà soát đã được đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo của xã giải đáp, thống nhất nội dung để triển khai trên toàn xã.
Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Trịnh Đình Khoa - Thành viên BCĐ giảm nghèo huyện Thường Xuân nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo, đồng chí đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và đề nghị BCĐ xã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy trình rà soát, đảm bảo giảm nghèo theo đúng định hướng mà Đảng ủy - HĐND - UBND xã đề ra trong năm 2017.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lang Văn Thoại - BT.ĐU - CT. HĐND xã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2017. Tình hình đời sống của nhân dân trong năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, số người có việc làm tăng, thu nhập của hộ gia đình cũng tăng theo. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ của nhà nước thực sự là cú hích để cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên. Qua đó, đồng chí đề nghị BCĐ giảm nghèo thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiên theo đúng quy trình, tránh bỏ sót các đối tượng điều tra, kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân trên địa bàn.
Phát biểu kết luật hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Trường - PCT. UBND xã đề nghị các thành viên BCĐ của xã bám sát các thôn cùng với tổ rà soát thực hiện đến từng hộ, phản ánh đúng thực trạng đời sống của hộ. Trước khi tiến hành rà soát phải tổ chức hội nghị thôn để thông tin cho nhân dân được biết về kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017, qua đó để nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa và nội dung của việc rà soát. Đồng chí cũng yêu cầu các BCĐ, các thôn phải đảm bảo về mặt thời gian, kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trính rà soát để xử lý kịp thời.

Nguyễn Thúy (CB. VH - TT xã)

Xã Yên Nhân triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

Đăng lúc: 21/09/2017 09:56:31 (GMT+7)

Sáng ngày 19/9/2017 UBND xã Yên Nhân tổ chức hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Đình Khoa - Trưởng trạm khuyến nông huyện - Thành viên BCĐ giảm nghèo huyện Thường Xuân, đồng chí Lang Văn Thoại - BT. ĐU - CT.HĐND xã Yên Nhân cùng các đồng chí trong thường trực ĐU, HĐND, UBND - UB MTTQ xã, các đồng chí thành viên BCĐ giảm nghèo xã, tổ giúp việc, tổ rà soát các thôn.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Trịnh Văn Trường - Phó chủ tịch UBND xã - Phó ban chỉ đạo giảm nghèo của xã đánh giá tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo của xã trong năm 2017, những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế gặp phải. Đồng chí nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc rà soát hộ nghèo, hộ nghèo là công việc được thực hiện thường xuyên, liên tục và diễn ra hàng năm. Qua rà soát sẽ xác định được những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo... từ đó đề xuất được các chính sách hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Tại hội nghị, Ban chỉ đạo xã đã triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 từ tỉnh đến xã, thông qua Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã, quyết định thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo và Quyết định thành lập các tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn. Sau khi triển khai các văn bản, Ban chỉ đạo đã hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội cho tất cả thành viên ban chỉ đạo xã, tổ rà soát tại các thôn.
Sau khi được tập huấn quy trình rà soat, các rà soát viên đã cùng trao đổi, thảo luận và thực hành quy trình rà soát. Tất cả các vấn đề liên quan đến công tác rà soát đã được đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo của xã giải đáp, thống nhất nội dung để triển khai trên toàn xã.
Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Trịnh Đình Khoa - Thành viên BCĐ giảm nghèo huyện Thường Xuân nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo, đồng chí đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và đề nghị BCĐ xã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy trình rà soát, đảm bảo giảm nghèo theo đúng định hướng mà Đảng ủy - HĐND - UBND xã đề ra trong năm 2017.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lang Văn Thoại - BT.ĐU - CT. HĐND xã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2017. Tình hình đời sống của nhân dân trong năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, số người có việc làm tăng, thu nhập của hộ gia đình cũng tăng theo. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ của nhà nước thực sự là cú hích để cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên. Qua đó, đồng chí đề nghị BCĐ giảm nghèo thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiên theo đúng quy trình, tránh bỏ sót các đối tượng điều tra, kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân trên địa bàn.
Phát biểu kết luật hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Trường - PCT. UBND xã đề nghị các thành viên BCĐ của xã bám sát các thôn cùng với tổ rà soát thực hiện đến từng hộ, phản ánh đúng thực trạng đời sống của hộ. Trước khi tiến hành rà soát phải tổ chức hội nghị thôn để thông tin cho nhân dân được biết về kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017, qua đó để nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa và nội dung của việc rà soát. Đồng chí cũng yêu cầu các BCĐ, các thôn phải đảm bảo về mặt thời gian, kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trính rà soát để xử lý kịp thời.

Nguyễn Thúy (CB. VH - TT xã)