Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
405427

Xã Yên Nhân tổ chức học tập Nghị quyết TW 5 khóa XII của Đảng

Ngày 22/09/2017 15:14:19

Sáng ngày 22/9/2017 tại trung tâm hội nghị xã, Đảng bộ xã Yên Nhân đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội Nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lang Văn Thoại – BT.ĐU – CT.HĐND xã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết TW5 khóa XII giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các nội dung, quan điểm của các nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, từ đó cổ vũ động viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết đề ra. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 khóa XII và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phải được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, lựa chọn những nội dung học tập, quán triệt, triển khai phù hợp với đối tượng, đặc điểm tình hình thực tiễn của Đảng bộ và của địa phương. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng ban hành 03 Nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
20170922_074636-1.jpg
Đồng chí Lang Văn Thoại - BT.ĐU - CT.HĐND phát biểu khai mạc và triển khai Nghị quyết

Sau khai mạc, các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy đã lần lượt quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, các nội dung được các đồng chí tổng hợp cô đọng, ngắn gọn, xúc tích giúp cho cán bộ, đảng viên dễ hiểu, dễ tiếp cận với các Nghị quyết, từ đó tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đến nhân dân. Các đồng chí cũng tập trung vào Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi Nghị quyết này có liên quan trực tiếp đến cơ sở, đến vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên cơ sở các Nghị quyết và kế hoạch hành động của huyện, Đảng ủy, UBND xã cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Kế hoạch xây dựng trên cơ sở thực tiễn của địa phương, bám sát vào nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đánh giá đúng tình hình của địa phương tại thời điểm triển khai.

20170922_080751.jpg

Cán bộ, Đảng viên đang nghiên cứu, học tập Nghị Quyết TW5 khóa XII của Đảng

Sau khi được quán triệt Nghị quyết và kế hoạch hành động của Đảng ủy – UBND xã, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia ý kiến đóng góp vào kế hoạch hành động của xã, tất cả các đại biểu tham dự hội nghị đều đồng tình cao với Nghị quyết TW 5 khóa XII của Đảng và khẳng định đây là những chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng trong bối cảnh của nước ta lúc này.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy đã thông qua kế hoạch viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết, qua đó yêu cầu tất cả các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ trên cơ sở nghiên cứu, học tập phải viết bài thu hoạch nộp về Ban tuyên giáo Đảng ủy để chấm. Yêu cầu bài thu hoạch phải được viết tay trên giấy A4, nội dung phải cô đọng, thể hiện sự hiểu biết của chính bản thân về các Nghị quyết đã được học tập.

20170922_102057.jpg

Đồng chí Vi Thanh Duấn - PBT thường trực Đảng ủy triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lang Văn Thoại – BT.ĐU – CT. HDDND xã một lần nữa nhấn mạnh: Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết TW5 khóa XII và kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, đề nghị UBND xã, UBMTTQ và các đoàn thể, các cấp ủy chi bộ tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện, trong quá trình tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, đồng thời tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Sau hội nghị hôm nay, yêu cầu tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên phải tham gia viết bài thu hoạch theo nội dung của Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã triển khai, Ban Tuyên giáo Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy tổng hợp, nhận xét đánh giá và báo cáo Ban Tuyên giáo huyện.

Trịnh Trường

Xã Yên Nhân tổ chức học tập Nghị quyết TW 5 khóa XII của Đảng

Đăng lúc: 22/09/2017 15:14:19 (GMT+7)

Sáng ngày 22/9/2017 tại trung tâm hội nghị xã, Đảng bộ xã Yên Nhân đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội Nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lang Văn Thoại – BT.ĐU – CT.HĐND xã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết TW5 khóa XII giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các nội dung, quan điểm của các nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, từ đó cổ vũ động viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết đề ra. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 khóa XII và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phải được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, lựa chọn những nội dung học tập, quán triệt, triển khai phù hợp với đối tượng, đặc điểm tình hình thực tiễn của Đảng bộ và của địa phương. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng ban hành 03 Nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
20170922_074636-1.jpg
Đồng chí Lang Văn Thoại - BT.ĐU - CT.HĐND phát biểu khai mạc và triển khai Nghị quyết

Sau khai mạc, các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy đã lần lượt quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, các nội dung được các đồng chí tổng hợp cô đọng, ngắn gọn, xúc tích giúp cho cán bộ, đảng viên dễ hiểu, dễ tiếp cận với các Nghị quyết, từ đó tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đến nhân dân. Các đồng chí cũng tập trung vào Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi Nghị quyết này có liên quan trực tiếp đến cơ sở, đến vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên cơ sở các Nghị quyết và kế hoạch hành động của huyện, Đảng ủy, UBND xã cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Kế hoạch xây dựng trên cơ sở thực tiễn của địa phương, bám sát vào nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đánh giá đúng tình hình của địa phương tại thời điểm triển khai.

20170922_080751.jpg

Cán bộ, Đảng viên đang nghiên cứu, học tập Nghị Quyết TW5 khóa XII của Đảng

Sau khi được quán triệt Nghị quyết và kế hoạch hành động của Đảng ủy – UBND xã, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia ý kiến đóng góp vào kế hoạch hành động của xã, tất cả các đại biểu tham dự hội nghị đều đồng tình cao với Nghị quyết TW 5 khóa XII của Đảng và khẳng định đây là những chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng trong bối cảnh của nước ta lúc này.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy đã thông qua kế hoạch viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết, qua đó yêu cầu tất cả các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ trên cơ sở nghiên cứu, học tập phải viết bài thu hoạch nộp về Ban tuyên giáo Đảng ủy để chấm. Yêu cầu bài thu hoạch phải được viết tay trên giấy A4, nội dung phải cô đọng, thể hiện sự hiểu biết của chính bản thân về các Nghị quyết đã được học tập.

20170922_102057.jpg

Đồng chí Vi Thanh Duấn - PBT thường trực Đảng ủy triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lang Văn Thoại – BT.ĐU – CT. HDDND xã một lần nữa nhấn mạnh: Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết TW5 khóa XII và kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, đề nghị UBND xã, UBMTTQ và các đoàn thể, các cấp ủy chi bộ tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện, trong quá trình tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, đồng thời tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Sau hội nghị hôm nay, yêu cầu tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên phải tham gia viết bài thu hoạch theo nội dung của Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã triển khai, Ban Tuyên giáo Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy tổng hợp, nhận xét đánh giá và báo cáo Ban Tuyên giáo huyện.

Trịnh Trường