Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
405427

Kế hoạch mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương

Ngày 04/04/2017 13:53:55

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và tỷ lệ lao động được đào tạo nghề; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân trong phát triển sản xuất tại địa phương; chuyển đổi ngành nghề sản xuất phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương trong thời gian tới. UBND xã Yên Nhân phối hợp với trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương. Cụ thể như sau:

1. Các lớp đào tạo sơ cấp nghề gồm:

STT

Nghề đào tạo

Số lượng lớp

Số lượng học viên

1

Cơ khí (Hàn)

01

35

2

Trồng rau an toàn

02

70

3

Chăn nuôi – thú y

02

70

2. Thời gian mở lớp: Từ ngày 25/3/2017 – 12/2017.

Dự kiến trong tháng 4 sẽ mở 02 lớp ((01 lớp kỹ thuật trồng rau an toàn và 01 lớp chăn nuôi thú y)

3. Địa điểm mở lớp: Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Nhân (nhà hội trường xã Yên Nhân)

4. Đơn vị đào tạo: Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân.
Vậy UBND xã Yên Nhân thông báo cho tất cả nhân dân được biết, đăng ký tham gia chương trình đào tạo này.

Kế hoạch mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương

Đăng lúc: 04/04/2017 13:53:55 (GMT+7)

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và tỷ lệ lao động được đào tạo nghề; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân trong phát triển sản xuất tại địa phương; chuyển đổi ngành nghề sản xuất phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương trong thời gian tới. UBND xã Yên Nhân phối hợp với trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn tại địa phương. Cụ thể như sau:

1. Các lớp đào tạo sơ cấp nghề gồm:

STT

Nghề đào tạo

Số lượng lớp

Số lượng học viên

1

Cơ khí (Hàn)

01

35

2

Trồng rau an toàn

02

70

3

Chăn nuôi – thú y

02

70

2. Thời gian mở lớp: Từ ngày 25/3/2017 – 12/2017.

Dự kiến trong tháng 4 sẽ mở 02 lớp ((01 lớp kỹ thuật trồng rau an toàn và 01 lớp chăn nuôi thú y)

3. Địa điểm mở lớp: Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Nhân (nhà hội trường xã Yên Nhân)

4. Đơn vị đào tạo: Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân.
Vậy UBND xã Yên Nhân thông báo cho tất cả nhân dân được biết, đăng ký tham gia chương trình đào tạo này.