Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
405427

Thư kêu gọi ủng hộ chương trình "chung sức xây dựng Nông thôn mới" xã Yên Nhân

Ngày 10/09/2014 15:36:32

THƯ KÊU GỌI CỦA UB MTTQ XÃ YÊN NHÂN V/v: Ủng hộ chương trình “chung sức xây dựng Nông thôn mới” Yên Nhân là một xã miền núi, đặc biệt khó khăn của huyện Thường Xuân, đời sống nhân dân còn hết sức khó khăn, đất sản xuất nông nghiệp ít, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào rừng. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành xã Yên Nhân đã có nhiều thay đổi, bộ mặt nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực, các phong tục tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, nhân dân và cán bộ xã Yên Nhân đã ra sức thi đua tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, hạ tầng cơ sở, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trong 3 năm qua (2011 – 2013) xã Yên Nhân đã đạt được 7/19 tiêu chí Nông thôn mới, trong năm 2014, xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành thêm 2 tiêu chí nông thôn mới. Mặc dù đã được Đảng và nhà nước quan tâm đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như Đường giao thông đến xã, Trường học, trạm xá, điện lưới quốc gia...nhưng đến nay cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân vẫn đang còn thiếu thốn nhiều, đặc biệt là đường giao thông thôn bản, nhà văn hóa, chợ.... Để đảm bảo nguồn kinh phí xây dựng công trình nhà văn hóa xã đáp ứng nhu cầu về hội họp, sinh hoạt cộng đồng..., ngoài sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước rất cần sự đóng góp ủng hộ của nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em của xã Yên Nhân đang công tác trên mọi miền tổ quốc... được sự thống nhất của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Nhân cho phép UBMTTQ xã phát động chương trình đóng góp ủng hộ chương trình “chung sức xây dựng Nông thôn mới” xã Yên Nhân. Ủy ban MTTQ xã rất mong nhận được sự hỗ trợ, đóng góp của quí vị, sự hỗ trợ sẽ giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn về kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và sớm về đích chương trình Nông thôn mới. Vì sự phát triển của quê hương Yên Nhân, rất mong nhận được sự đóng góp, ủng hộ của con em đang công tác trên mọi miền của tổ quốc. Mọi sự đóng góp xin gửi về theo địa chỉ: Ban Ngân Sách xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Lưu ý: Bên ngoài xin ghi rõ Ủng hộ chương trình “chung sức xây dựng Nông thôn mới”) Xin chân thàn cảm ơn./. TM. UBMTTQ XÃ CHỦ TỊCH (đã ký) Nguyễn Trung Thành

Thư kêu gọi ủng hộ chương trình "chung sức xây dựng Nông thôn mới" xã Yên Nhân

Đăng lúc: 10/09/2014 15:36:32 (GMT+7)

THƯ KÊU GỌI CỦA UB MTTQ XÃ YÊN NHÂN V/v: Ủng hộ chương trình “chung sức xây dựng Nông thôn mới” Yên Nhân là một xã miền núi, đặc biệt khó khăn của huyện Thường Xuân, đời sống nhân dân còn hết sức khó khăn, đất sản xuất nông nghiệp ít, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào rừng. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành xã Yên Nhân đã có nhiều thay đổi, bộ mặt nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực, các phong tục tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, nhân dân và cán bộ xã Yên Nhân đã ra sức thi đua tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, hạ tầng cơ sở, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trong 3 năm qua (2011 – 2013) xã Yên Nhân đã đạt được 7/19 tiêu chí Nông thôn mới, trong năm 2014, xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành thêm 2 tiêu chí nông thôn mới. Mặc dù đã được Đảng và nhà nước quan tâm đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như Đường giao thông đến xã, Trường học, trạm xá, điện lưới quốc gia...nhưng đến nay cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân vẫn đang còn thiếu thốn nhiều, đặc biệt là đường giao thông thôn bản, nhà văn hóa, chợ.... Để đảm bảo nguồn kinh phí xây dựng công trình nhà văn hóa xã đáp ứng nhu cầu về hội họp, sinh hoạt cộng đồng..., ngoài sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước rất cần sự đóng góp ủng hộ của nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em của xã Yên Nhân đang công tác trên mọi miền tổ quốc... được sự thống nhất của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Nhân cho phép UBMTTQ xã phát động chương trình đóng góp ủng hộ chương trình “chung sức xây dựng Nông thôn mới” xã Yên Nhân. Ủy ban MTTQ xã rất mong nhận được sự hỗ trợ, đóng góp của quí vị, sự hỗ trợ sẽ giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn về kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và sớm về đích chương trình Nông thôn mới. Vì sự phát triển của quê hương Yên Nhân, rất mong nhận được sự đóng góp, ủng hộ của con em đang công tác trên mọi miền của tổ quốc. Mọi sự đóng góp xin gửi về theo địa chỉ: Ban Ngân Sách xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Lưu ý: Bên ngoài xin ghi rõ Ủng hộ chương trình “chung sức xây dựng Nông thôn mới”) Xin chân thàn cảm ơn./. TM. UBMTTQ XÃ CHỦ TỊCH (đã ký) Nguyễn Trung Thành