Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
405427
Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Nông thôn mới

Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Nông thôn mới

Xây dựng NTM là mục tiêu chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Mục tiêu đặt ra đến năm 2020, toàn quốc có khoảng 50% số xã đạt chuẩn NTM. Đây là nhiệm vụ có tầm chiến lược, lâu dài và có nhiều thách thức lớn. Vì vậy: Phải dùng công nghiệp, khoa học công nghệ và các thành phần kinh tế khác tác động vào nông nghiệp; Dùng trí thức, công nhân, thương nhân để hỗ trợ nông dân cả trong thay đổi phong tục tập quán, trong ý thức vươn lên làm giàu cho chính mình và phải dùng đô thị để lôi kéo nông thôn cùng phát triển.

Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Nông thôn mới

Xây dựng NTM là mục tiêu chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Mục tiêu đặt ra đến năm 2020, toàn quốc có khoảng 50% số xã đạt chuẩn NTM. Đây là nhiệm vụ có tầm chiến lược, lâu dài và có nhiều thách thức lớn. Vì vậy: Phải dùng công nghiệp, khoa học công nghệ và các thành phần kinh tế khác tác động vào nông nghiệp; Dùng trí thức, công nhân, thương nhân để hỗ trợ nông dân cả trong thay đổi phong tục tập quán, trong ý thức vươn lên làm giàu cho chính mình và phải dùng đô thị để lôi kéo nông thôn cùng phát triển.

Đăng lúc 6 năm trước · 1626 lượt xem

Một số nội dung chủ yếu của chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” với mục tiêu: “Xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường; xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Đăng lúc 6 năm trước · 1374 lượt xem

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 16/8/2016 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Công thông tin điện tử xã Yên Nhân xin giới thiệu nguyên văn Quyết định.

Đăng lúc 7 năm trước · 804 lượt xem

19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí.

Đăng lúc 7 năm trước · 734 lượt xem

Những nội dung cơ bản của chương trình 5 không, 3 sạch của Hội LHPN Việt Nam

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng được bắt đầu triển khai từ năm 2010. Với các tiêu chí phù hợp với nhiều tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã quyết định lấy Cuộc vận động xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch làm nòng cốt nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình này.

Đăng lúc 7 năm trước · 1205 lượt xem
Đăng lúc 7 năm trước · 795 lượt xem

Kết quả xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2016

Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã Yên Nhân đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCĐ CT NTM xã, các đồng chí trong BQL CT XD NTM xã, các đồng chí trong Ban phát triển các thôn.

Đăng lúc 7 năm trước · 686 lượt xem

gốc ở lòng dân

Kể từ sau thời kỳ đổi mới, đất nước ta có biết bao chương trình kinh tế lớn nhằm làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Thế nhưng, phải đến khi có Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) mục tiêu đó mới trở thành hiện thực, được người dân hồ hởi đón nhận. Trong niềm vui đó, có nhiều bài học được đúc rút, nhưng được nhắc nhiều hơn cả, đó chính là bài học biết lấy dân làm gốc, coi dân là chủ thể, mọi việc lớn nhỏ đều do dân và vì dân đúng như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng răn dạy.

Đăng lúc 7 năm trước · 749 lượt xem

Xây dựng NTM ở miền núi Thanh Hóa

Qua giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) từ 2011-2015, nhìn chung bộ mặt nông thôn trên đại bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, xây dựng NTM ở khu vực miền núi Thanh Hóa vẫn là một bài toán khó cần tìm lời giải.

Đăng lúc 7 năm trước · 645 lượt xem

Xây dựng nông thôn mới: Mở “cánh cổng” làng

(THO) - Theo thống kê của Văn phòng Điều phối chương trình XDNTM tỉnh, toàn tỉnh hiện đã có trên 40 xã được công nhận đạt chuẩn XDNTM.

Đăng lúc 8 năm trước · 727 lượt xem
12