Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
405427

Tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 23/06/2024 10:36:33

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Dịch vụ hành chính công:

Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến:

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1:Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan qui định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2:Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng

3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.

- Công dân khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi/ nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại cho người sử dụng.

- Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình là hoàn toàn có thể (Cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng, ban, nào? Đang được ai thụ lý? Hồ sơ bị tắc ở khâu nào? ...).

- Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công....

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CỦA XÃ

Các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thanh Hóa được cung cấp tập trung tại cổng thông tin điện tử https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Để thực hiện nộp hồ sơ, người dùng thực hiện theo các bước sau:

I. Tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến

Bước 1.Công dân truy cập vào trang chủ hệ thống theo địa chỉhttps://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Bước 2.Công dân bấm vào nút "đăng ký" để tạo tài khoản dịch vụ công.

Lưu ý: Công dân phải có CMND/CCCD và có tài khoản Gmail.

Bước 3.Công dân đăng nhập vào Gmail kích vào đường link màu xanh để kích hoạt tài khoản dịch vụ công

II. Đăng nhập tài khoản và thực hiện nộp hồ sơ

Bước 1.Công dân truy cập vào trang chủ hệ thống theo địa chỉhttps://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Bước 2.Công dân bấm vào nút "đăng nhập", nhập tài khoản và mật khẩu tài khoản dịch vụ công.

Bước 3.Bấm vào nút "Dịch vụ công trực tuyến", chọn UBND cấp xã, chọn UBND huyện Thường Xuân, chọn UBND xã Yên Nhân, chọn lĩnh vực công dân cần đăng ký, chọn mức độ 3 hoặc 4 và nhấn vào nút "tìm kiếm".

Bước 4.Công dân bấm vào nút đăng ký của dịch vụ mình có nhu cầu đăng ký và làm theo hướng dẫn.

-Bước 1.Công dân điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút" chọn" để hệ thống nhập thông tin. Sau khi đã hiển thị đầy đủ thông tin công dân bấm vào nút "Tiếp theo" để chuyển sang bước 2.

- Bước 2.Công dân bấm vào nút "lấy thông tin từ người nộp" để nhập lại thông tin. Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút "Tiếp theo" để chuyển sang bước 3.

- Bước 3. Công dân nhập đầy đủ thông tin tờ khai theo mẫu và bấm vào phần tải tờ khai để lưu tờ khai về máy tính, sau đó bấm vào nút "tiếp theo" để chuyển qua bước 4.

- Bước 4. Công dân bấm vào chọn "five" để đính kèm các hồ sơ theo theo yêu cầu của thủ tục hành chính và nhấn vào nút "Gửi đi".

Bước 5.Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong Biểu mẫu. quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ sẽ được thông báo tại hộp thư điện tử mà công dân đã đăng ký.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đăng lúc: 23/06/2024 10:36:33 (GMT+7)

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Dịch vụ hành chính công:

Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến:

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1:Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan qui định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2:Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng

3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.

- Công dân khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi/ nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại cho người sử dụng.

- Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình là hoàn toàn có thể (Cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng, ban, nào? Đang được ai thụ lý? Hồ sơ bị tắc ở khâu nào? ...).

- Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công....

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CỦA XÃ

Các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thanh Hóa được cung cấp tập trung tại cổng thông tin điện tử https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Để thực hiện nộp hồ sơ, người dùng thực hiện theo các bước sau:

I. Tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến

Bước 1.Công dân truy cập vào trang chủ hệ thống theo địa chỉhttps://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Bước 2.Công dân bấm vào nút "đăng ký" để tạo tài khoản dịch vụ công.

Lưu ý: Công dân phải có CMND/CCCD và có tài khoản Gmail.

Bước 3.Công dân đăng nhập vào Gmail kích vào đường link màu xanh để kích hoạt tài khoản dịch vụ công

II. Đăng nhập tài khoản và thực hiện nộp hồ sơ

Bước 1.Công dân truy cập vào trang chủ hệ thống theo địa chỉhttps://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Bước 2.Công dân bấm vào nút "đăng nhập", nhập tài khoản và mật khẩu tài khoản dịch vụ công.

Bước 3.Bấm vào nút "Dịch vụ công trực tuyến", chọn UBND cấp xã, chọn UBND huyện Thường Xuân, chọn UBND xã Yên Nhân, chọn lĩnh vực công dân cần đăng ký, chọn mức độ 3 hoặc 4 và nhấn vào nút "tìm kiếm".

Bước 4.Công dân bấm vào nút đăng ký của dịch vụ mình có nhu cầu đăng ký và làm theo hướng dẫn.

-Bước 1.Công dân điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút" chọn" để hệ thống nhập thông tin. Sau khi đã hiển thị đầy đủ thông tin công dân bấm vào nút "Tiếp theo" để chuyển sang bước 2.

- Bước 2.Công dân bấm vào nút "lấy thông tin từ người nộp" để nhập lại thông tin. Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút "Tiếp theo" để chuyển sang bước 3.

- Bước 3. Công dân nhập đầy đủ thông tin tờ khai theo mẫu và bấm vào phần tải tờ khai để lưu tờ khai về máy tính, sau đó bấm vào nút "tiếp theo" để chuyển qua bước 4.

- Bước 4. Công dân bấm vào chọn "five" để đính kèm các hồ sơ theo theo yêu cầu của thủ tục hành chính và nhấn vào nút "Gửi đi".

Bước 5.Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong Biểu mẫu. quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ sẽ được thông báo tại hộp thư điện tử mà công dân đã đăng ký.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn thiện hồ sơ.