Truy cập

Hôm nay:
22
Hôm qua:
181
Tuần này:
579
Tháng này:
953
Tất cả:
310828

UBND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

THƯỜNG TRỰC UBND XÃ
1.Chủ tịch:
Lang Đức Thọ
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Trịnh Văn Trường
Điện thoại:
Thư điện tử:
trinhtruong.txth@gmail.com.vn
3.Phó Chủ tịch:
Vi Hồng Tăng
Điện thoại:
Thư điện tử:
HỆ THỐNG PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CẤP XÃ
1.Văn Phòng (HĐND - UBND)
1.Công chức văn phòng:
Vi Văn Hiệu
Điện thoại:
Thư điện tử:
2. Công chức văn phòng:
Vi Thị Thắm
Điện thoại:
Thư điện tử:
thamvp.txth@gmail.com.vn
3.Văn thư:
Điện thoại :
Hà Thị Quyết
Thư điện tử:
2. Ban Tư Pháp - Hộ tịch:
1.Công chức:
Điện thoại
Vi Văn Soạn

Thư điện tử:
2.Công chức:
Điện thoại :
Lương Vinh Hiền
Thư điện tử:
3.Ban Tài Chính – Ngân sách
1.Kế toán trưởng:
Hà Thanh Hắng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Kế toán:
Vi Văn Khăm
Điện thoại:
Thư điện tử:

3. Thủ quỹ:
Vi Hồng Xuyên
4.Ban Địa chính - Nông lâm nghiệp:
1.Địa chính xây dựng:
Điện thoại :
Hoàng Thị Dung
Thư điện tử :
2.Địa chí Nông nghiệp:
Điện thoại :
Vi Thị Thìn
Thư điện tử :
3.Địa chí lâm nghiệp:
Điện thoại :
Phạm Ngọc Cảnh
Thư điện tử :

4.Cán bộ lâm nghiệp:
Điện thoại :
Thư điện tử:

5. Khuyến nông xã:
Điện thoại:
Thư điện tử:

6. Cán bộ Thú y: Vi Văn Tằm
Vi Văn LựcLương Hồng Thân
5. Ban văn hóa -Xã Hội:
1.Công chức Văn hóa:
Nguyễn Thị Thúy
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Công chức CS-XH:
Nguyễn Văn Hưng
Điện thoại:
Thư điện tử:

3. Công chức DT - TG:
Điện thoại:
Thư điện tử:
quochung.csxh@gmail.com.vn

Vi Thanh Bằng
6. Ban công an xã:
1.Trưởng công an:
Vi Hồng Tăng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Trưởng công an:
Lương Văn Xuân
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Phó Trưởng công an:
Vi Văn Hà
Điện thoại:
Thư điện tử:
7. Ban chỉ huy quân sự xã:
1.Chỉ huy trưởng:
Vi Xuân Đức
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Chỉ huy phó:
Vi Văn Kính
Điện thoại:
Thư điện tử:

3. Chỉ huy phó:
Điện thoại:
Thư điện tử:


Vi Văn Chon

THƯỜNG TRỰC UBND XÃ
1.Chủ tịch:
Lang Đức Thọ
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Trịnh Văn Trường
Điện thoại:
Thư điện tử:
trinhtruong.txth@gmail.com.vn
3.Phó Chủ tịch:
Vi Hồng Tăng
Điện thoại:
Thư điện tử:
HỆ THỐNG PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CẤP XÃ
1.Văn Phòng (HĐND - UBND)
1.Công chức văn phòng:
Vi Văn Hiệu
Điện thoại:
Thư điện tử:
2. Công chức văn phòng:
Vi Thị Thắm
Điện thoại:
Thư điện tử:
thamvp.txth@gmail.com.vn
3.Văn thư:
Điện thoại :
Hà Thị Quyết
Thư điện tử:
2. Ban Tư Pháp - Hộ tịch:
1.Công chức:
Điện thoại
Vi Văn Soạn

Thư điện tử:
2.Công chức:
Điện thoại :
Lương Vinh Hiền
Thư điện tử:
3.Ban Tài Chính – Ngân sách
1.Kế toán trưởng:
Hà Thanh Hắng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Kế toán:
Vi Văn Khăm
Điện thoại:
Thư điện tử:

3. Thủ quỹ:
Vi Hồng Xuyên
4.Ban Địa chính - Nông lâm nghiệp:
1.Địa chính xây dựng:
Điện thoại :
Hoàng Thị Dung
Thư điện tử :
2.Địa chí Nông nghiệp:
Điện thoại :
Vi Thị Thìn
Thư điện tử :
3.Địa chí lâm nghiệp:
Điện thoại :
Phạm Ngọc Cảnh
Thư điện tử :

4.Cán bộ lâm nghiệp:
Điện thoại :
Thư điện tử:

5. Khuyến nông xã:
Điện thoại:
Thư điện tử:

6. Cán bộ Thú y: Vi Văn Tằm
Vi Văn LựcLương Hồng Thân
5. Ban văn hóa -Xã Hội:
1.Công chức Văn hóa:
Nguyễn Thị Thúy
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Công chức CS-XH:
Nguyễn Văn Hưng
Điện thoại:
Thư điện tử:

3. Công chức DT - TG:
Điện thoại:
Thư điện tử:
quochung.csxh@gmail.com.vn

Vi Thanh Bằng
6. Ban công an xã:
1.Trưởng công an:
Vi Hồng Tăng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Trưởng công an:
Lương Văn Xuân
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Phó Trưởng công an:
Vi Văn Hà
Điện thoại:
Thư điện tử:
7. Ban chỉ huy quân sự xã:
1.Chỉ huy trưởng:
Vi Xuân Đức
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Chỉ huy phó:
Vi Văn Kính
Điện thoại:
Thư điện tử:

3. Chỉ huy phó:
Điện thoại:
Thư điện tử:


Vi Văn Chon