Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
405427

Công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày 09/01/2021 00:00:00

Thành lập chốt phòng, chống Covid - 19 trên địa bàn xã Yên Nhân

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YÊN NHÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường của dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện Công văn số 13088/UBND-VX, ngày 25 tháng 8 năm 2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các Văn bản, Kết luận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân về thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Thường Xuân và lập các Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 trên địa bàn các xã.

Ủy ban nhân dân xã Yên Nhân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 xã Yên Nhân đã Ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBNĐ, ngày 26 tháng 8 năm 2021 về viêc thành lập Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 trên địa bàn xã. Thành phần chốt kiểm soát bao gômg lực lượng Công an xã, Tổ giám sát thôn, Ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân cơ động, nhân viên y tế.

Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 đường Quốc lộ 16 thôn Lửa - Nghệ An

Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 đường Quốc lộ 16 thôn Na Nghiu - Lang Chánh

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần trách nhiệm cao vì sưc khỏe của nhân dân, các đồng chí được phân công nhiệm vụ đã tổ chức phân công chốt trực 24/24 giờ đảm bảo công tác phòng chống dịch được kiểm soát nghiêm theo quy định.

Nguồn Lê Thiện

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YÊN NHÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường của dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện Công văn số 13088/UBND-VX, ngày 25 tháng 8 năm 2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các Văn bản, Kết luận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân về thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Thường Xuân và lập các Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 trên địa bàn các xã.

Ủy ban nhân dân xã Yên Nhân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 xã Yên Nhân đã Ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBNĐ, ngày 26 tháng 8 năm 2021 về viêc thành lập Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 trên địa bàn xã. Thành phần chốt kiểm soát bao gômg lực lượng Công an xã, Tổ giám sát thôn, Ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân cơ động, nhân viên y tế.

Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 đường Quốc lộ 16 thôn Lửa - Nghệ An

Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 đường Quốc lộ 16 thôn Na Nghiu - Lang Chánh

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần trách nhiệm cao vì sưc khỏe của nhân dân, các đồng chí được phân công nhiệm vụ đã tổ chức phân công chốt trực 24/24 giờ đảm bảo công tác phòng chống dịch được kiểm soát nghiêm theo quy định.

Nguồn Lê Thiện