Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
405427

THƯỜNG TRỰC UB MTTQ XÃ YÊN NHÂN

Ngày 18/02/2014 20:37:54

THƯỜNG TRỰC UB MTTQ XÃ YÊN NHÂN

A. THƯỜNG TRỰC UB. MTTQ XÃ YÊN NHÂN

1. Đồng chí: Nguyễn Trung Thành - CT. MTTQ xã
Số điện thoại:
Thư điện tử:
Địa chỉ: Thôn Chiềng - Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa

2. Đồng chí: Hà Huyền Panh - PCT. MTTQ xã
Số điện thoại:
Thư điện tử:

Địa chỉ: Thôn Mỵ - Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa

3. Đồng chí: Vi Hoàng Khăm- PCT. MTTQ xã - CT. Hội người cao tuổi xã
Số điện thoại:
Thư điện tử:

Địa chỉ: Thôn Mỏ - Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa

B. CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN:
I. THƯỜNG TRỰC HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ
1. Đồng chí: Vi Thanh Thuấn - CT. Hội CCB xã
2. Đồng chí: Lương Công Tịch - PCT. Hội CCB xã

II. THƯỜNG TRỰC HỘI NÔNG DÂN:
1. Đồng chí: Vi Văn Sao - CT. Hội nông dân xã
2. Đồng chí: Hà Thanh Tuyền - PCT. Hội nông dân xã

III. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ

1. Đồng chí: Lương Thị Bình- CT. Hội LHPN xã
2. Đồng chí: Lò Thị Tằm- PCT. Hội LHPN xã
3. Đồng chí: Bùi Thị Thơm- Ủy viên Ban thường vụ

IV. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH:

1. Đồng chí: Lò Văn Kéo- Bí thư Đoàn xã
2. Đồng chí: Chảo Văn Khẩn- PBT. Đoàn xã
3. Đồng chí: Vi Thị Ngoan- Ủy viên Thường vụ
A. THƯỜNG TRỰC UB. MTTQ XÃ YÊN NHÂN

1. Đồng chí: Nguyễn Trung Thành - CT. MTTQ xã
Số điện thoại:
Thư điện tử:
Địa chỉ: Thôn Chiềng - Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa

2. Đồng chí: Hà Huyền Panh - PCT. MTTQ xã
Số điện thoại:
Thư điện tử:

Địa chỉ: Thôn Mỵ - Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa

3. Đồng chí: Vi Hoàng Khăm- PCT. MTTQ xã - CT. Hội người cao tuổi xã
Số điện thoại:
Thư điện tử:

Địa chỉ: Thôn Mỏ - Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa

B. CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN:
I. THƯỜNG TRỰC HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ
1. Đồng chí: Vi Thanh Thuấn - CT. Hội CCB xã
2. Đồng chí: Lương Công Tịch - PCT. Hội CCB xã

II. THƯỜNG TRỰC HỘI NÔNG DÂN:
1. Đồng chí: Vi Văn Sao - CT. Hội nông dân xã
2. Đồng chí: Hà Thanh Tuyền - PCT. Hội nông dân xã

III. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ

1. Đồng chí: Lương Thị Bình- CT. Hội LHPN xã
2. Đồng chí: Lò Thị Tằm- PCT. Hội LHPN xã
3. Đồng chí: Bùi Thị Thơm- Ủy viên Ban thường vụ

IV. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH:

1. Đồng chí: Lò Văn Kéo- Bí thư Đoàn xã
2. Đồng chí: Chảo Văn Khẩn- PBT. Đoàn xã
3. Đồng chí: Vi Thị Ngoan- Ủy viên Thường vụ