Truy cập

Hôm nay:
145
Hôm qua:
131
Tuần này:
430
Tháng này:
2936
Tất cả:
318292

KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN NHÂN KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 07/05/2023 00:00:00

HĐND xã Yên Nhân tổ chức kỳ họp thứ hai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 28/7/2021, Thường trực HĐND xã Yên Nhân tổ chức Kỳ họp thứ Hai, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự và chỉ đảo kỳ họp:

Về phía lãnh đạo huyện: Có Đồng chí Cầm Thị Phượng - UV BTV huyện ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Đồng chí Lò Văn Thành – UV BCH huyện ủy; Phó chủ nhiệm Thường trực ủy ban kiểm tra huyện ủy – Chấp hành phụ trách xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, TTr HĐND, UBND, TTr UB MTTQ xã, Trưởng các ngành đoàn thể, công chức, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, đại diện các Hội đặc thù, các cơ quan, đơn vị đống trên địa bàn xã và 22 ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đ/c Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc kỳ họp

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND xã Yên Nhân đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Xây dựng cơ bản được quan tâm, các công trình xây dựng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công; công tác thu chi ngân sách đảm bảo chế độ chính sách theo quy định. Các hoạt động thông tin tuyên truyền được tăng cường, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đại diện UBND báo cáo tóm tắt về tình hình KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021;

Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2020; Báo cáo kết quả thu chi của xã 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình về việc phê chuẩn phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020 bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2021; Tờ trình hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình xây dựng trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2022.

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của HĐND xã 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Tại kỳ hợp các Ông, Bà đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã biểu quyết nhất trí cao các dự thảoTờ trình, báo cáo của UBND và nghị quyết của kỳ họp.

(Nguồn Vinh Hiền)

HĐND xã Yên Nhân tổ chức kỳ họp thứ hai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 28/7/2021, Thường trực HĐND xã Yên Nhân tổ chức Kỳ họp thứ Hai, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự và chỉ đảo kỳ họp:

Về phía lãnh đạo huyện: Có Đồng chí Cầm Thị Phượng - UV BTV huyện ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Đồng chí Lò Văn Thành – UV BCH huyện ủy; Phó chủ nhiệm Thường trực ủy ban kiểm tra huyện ủy – Chấp hành phụ trách xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, TTr HĐND, UBND, TTr UB MTTQ xã, Trưởng các ngành đoàn thể, công chức, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, đại diện các Hội đặc thù, các cơ quan, đơn vị đống trên địa bàn xã và 22 ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đ/c Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc kỳ họp

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND xã Yên Nhân đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Xây dựng cơ bản được quan tâm, các công trình xây dựng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công; công tác thu chi ngân sách đảm bảo chế độ chính sách theo quy định. Các hoạt động thông tin tuyên truyền được tăng cường, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đại diện UBND báo cáo tóm tắt về tình hình KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021;

Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2020; Báo cáo kết quả thu chi của xã 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình về việc phê chuẩn phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020 bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2021; Tờ trình hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình xây dựng trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2022.

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của HĐND xã 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Tại kỳ hợp các Ông, Bà đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã biểu quyết nhất trí cao các dự thảoTờ trình, báo cáo của UBND và nghị quyết của kỳ họp.

(Nguồn Vinh Hiền)