Truy cập

Hôm nay:
49
Hôm qua:
194
Tuần này:
368
Tháng này:
3335
Tất cả:
257901

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ YÊN NHÂN

Ngày 18/02/2014 20:15:06

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ YÊN NHÂN

I. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ YÊN NHÂN
1. Đồng chí: Lang Văn Thoại - CT. HĐND xã
Sô Điện thoại:
Thư điện tử:
Địa chỉ: Thôn Chiềng - Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa.
2. Đồng chí: Vi Thanh Tuyền - PCT. HĐND xã
Số điện thoại:
Thư điện tử:
Địa chỉ: T
hôn Mỵ - Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa.
I. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ YÊN NHÂN
1. Đồng chí: Lang Văn Thoại - CT. HĐND xã
Sô Điện thoại:
Thư điện tử:
Địa chỉ: Thôn Chiềng - Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa.
2. Đồng chí: Vi Thanh Tuyền - PCT. HĐND xã
Số điện thoại:
Thư điện tử:
Địa chỉ: T
hôn Mỵ - Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa.