Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
405427

Kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 29/12/2022 09:46:00

Sáng ngày 26/12/2022 tại hội trường UBND xã, Thường trực HĐND xã tổ chức Kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự và chỉ đạo kỳ họp có Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Phó ban pháp chế HĐND huyện.

Dự kỳ họp còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các đoàn thể - chính trị xã hội, cán bộ công chức, các ông bà Đại biểu HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Đ/c Lang Văn Thoại (Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã) phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2022; Dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Thông báo của MTTQ xã về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XXI; Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện thu - chi ngân năm 2022; Thẩm tra tờ trình và Nghị quyết dự toán thu NSNN, chi NSĐP, phương án phân bổ ngân sách năm 2023.

Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý điều hành của UBND, công tác phối hợp của Mặt trận, đoàn thể,cùng với sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ và nhân dân đã thực hiện đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp ước đạt 141,993 tỷ đồng, bằng 101,9% so kế hoạch; cơ cấu ngành Lâm -Nông nghiệp và thủy sản đạt 58%, Tiểu thủ công nghiệp-Xây dựng cơ bản đạt 10%, Dịch vụ- Thương mại đạt 32%. Đời sống nhân dân cơ bản được ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác quốc phòng được giữ vững.

Đại diện UBND báo cáo tóm tắt về tình hình KT- XH, QP- AN năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2023

Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND huyện

Sau khi nghe nội dung các báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo, đóng góp ý kiến vào các Tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023.Trong đó tập trung công tác quản lý tốt lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý bảo vệ rừng, giải quyết kịp thời dứt điểm về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và giống cây trồng vật nuôi; tăng cườn quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hàng hóa; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ và khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Ý kiến của Đại biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu giải trình những vấn đề mà đại biểu HĐND xã quan tâm và trình bày một số giải pháp năm 2023.

Lãnh đạo UBND xã trả lời các ý kiến tại kỳ họp

Kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, các Ông, Bà đại biểu HĐND xã đã biểu quyết nhất trí cao các tờ trình, báo cáo của UBND và nghị quyết của kỳ họp.

Sau một ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Thực hiện: Lương Thị Trọng - CCVH

Sáng ngày 26/12/2022 tại hội trường UBND xã, Thường trực HĐND xã tổ chức Kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự và chỉ đạo kỳ họp có Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Phó ban pháp chế HĐND huyện.

Dự kỳ họp còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các đoàn thể - chính trị xã hội, cán bộ công chức, các ông bà Đại biểu HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Đ/c Lang Văn Thoại (Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã) phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2022; Dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Thông báo của MTTQ xã về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XXI; Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện thu - chi ngân năm 2022; Thẩm tra tờ trình và Nghị quyết dự toán thu NSNN, chi NSĐP, phương án phân bổ ngân sách năm 2023.

Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý điều hành của UBND, công tác phối hợp của Mặt trận, đoàn thể,cùng với sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ và nhân dân đã thực hiện đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp ước đạt 141,993 tỷ đồng, bằng 101,9% so kế hoạch; cơ cấu ngành Lâm -Nông nghiệp và thủy sản đạt 58%, Tiểu thủ công nghiệp-Xây dựng cơ bản đạt 10%, Dịch vụ- Thương mại đạt 32%. Đời sống nhân dân cơ bản được ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác quốc phòng được giữ vững.

Đại diện UBND báo cáo tóm tắt về tình hình KT- XH, QP- AN năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2023

Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND huyện

Sau khi nghe nội dung các báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo, đóng góp ý kiến vào các Tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023.Trong đó tập trung công tác quản lý tốt lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý bảo vệ rừng, giải quyết kịp thời dứt điểm về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và giống cây trồng vật nuôi; tăng cườn quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hàng hóa; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ và khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Ý kiến của Đại biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu giải trình những vấn đề mà đại biểu HĐND xã quan tâm và trình bày một số giải pháp năm 2023.

Lãnh đạo UBND xã trả lời các ý kiến tại kỳ họp

Kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, các Ông, Bà đại biểu HĐND xã đã biểu quyết nhất trí cao các tờ trình, báo cáo của UBND và nghị quyết của kỳ họp.

Sau một ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Thực hiện: Lương Thị Trọng - CCVH