Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
205
Tuần này:
301
Tháng này:
2219
Tất cả:
303060

Thường trực Đảng ủy xã

Ngày 15/02/2014 17:46:14

Ban thường trực Đảng ủy xã Yên Nhân

I. BAN THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ
1. Đồng chí: Lang Văn Thoại- Bí thư Đảng ủy xã
Số điện thoại:
Thư điện tử: thoaiyennhan@gmail.com
2. Đồng chí: Vi Thanh Duấn- Phó bí thư Thường trực Đảng ủy
Số điện thoại:
Thư điện tử:
3. Đồng chí: Lang Đức Thọ- Phó bí thư Đảng ủy - CT. UBND xã
Số điện thoại:
Thư điện tử:
II. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
1. Đồng chí: Vi Văn Nhương- Cán bộ Văn phòng - Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
Số điện thoại:
Thư điện tử:
Cán bộ Văn phòng - Cán bộ văn phòng
I. BAN THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ
1. Đồng chí: Lang Văn Thoại- Bí thư Đảng ủy xã
Số điện thoại:
Thư điện tử: thoaiyennhan@gmail.com
2. Đồng chí: Vi Thanh Duấn- Phó bí thư Thường trực Đảng ủy
Số điện thoại:
Thư điện tử:
3. Đồng chí: Lang Đức Thọ- Phó bí thư Đảng ủy - CT. UBND xã
Số điện thoại:
Thư điện tử:
II. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
1. Đồng chí: Vi Văn Nhương- Cán bộ Văn phòng - Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
Số điện thoại:
Thư điện tử:
Cán bộ Văn phòng - Cán bộ văn phòng