Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
194
Tuần này:
221
Tháng này:
3037
Tất cả:
322639

KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN NHÂN KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tin tức sự kiện

KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN NHÂN KHÓA XXI NHIỆM...KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN NHÂN KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2021 - 2026
KỲ HỌP TỔNG KẾT HĐND XÃ YÊN NHÂN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016 -...KỲ HỌP TỔNG KẾT HĐND XÃ YÊN NHÂN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Tuyên truyền dịch Covid - 19Tuyên truyền dịch Covid - 19
Tết trồng cây " Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021Tết trồng cây " Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021
Công tác phòng, chống dịch Covid - 19Công tác phòng, chống dịch Covid - 19
Thanh Hóa: Kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam.Thanh Hóa: Kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam.
Xã Yên Nhân tổ chức học tập Nghị quyết TW 5 khóa XII của...Xã Yên Nhân tổ chức học tập Nghị quyết TW 5 khóa XII của Đảng
Xã Yên Nhân tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thương binh...Xã Yên Nhân tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ

Thông tin nội bộ

Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Nông thôn mới

Xây dựng NTM là mục tiêu chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Mục tiêu đặt ra đến năm 2020, toàn quốc có khoảng 50% số xã đạt chuẩn NTM. Đây là nhiệm vụ có tầm chiến lược, lâu dài và có nhiều thách thức lớn. Vì vậy: Phải dùng công nghiệp, khoa học công nghệ và các thành phần kinh tế khác tác động vào nông nghiệp; Dùng trí thức, công nhân, thương nhân để hỗ trợ nông dân cả trong thay đổi phong tục tập quán, trong ý thức vươn lên làm giàu cho chính mình và phải dùng đô thị để lôi kéo nông thôn cùng phát triển.